Pakume ventilatsioonitorustiku ja -seadmete sisepuhastust.

Miks on ventilatsiooni puhastus vajalik?

Õhulõõridesse kogunenud tolm kujutab endast väga suurt ohtu tulekahju ajal. Tolm süttib silmapilkselt ja tänu õhuvoole võib levida tuli momentselt kogu hoones.

Ventilatsiooni puhastamise peamine ülesanne – eemaldada ventilatsioonisüsteemist nähtavad saasteained, sellised nagu tolm, praht, rasv ja niiskus, et ventilatsioonisüsteemi läbiv õhk ei puutuks kokku saastunud pindadega. Mikroorganismid, lestad, bakterid ja seened võivad saada erinevate haiguste põhjuseks ruumides olevatele inimestele.

Pöörame tähelepanu sellele, et ventilatsioonisüsteemide puhastamist nõuab ka seadusandlus ning selle täitmist kontrollib Päästeamet.

Ventilatsiooni puhastusel kasutatav tehnika:

Puhastustööde teostamisel kasutatakse põhiliste seadmetena harjasmasinaid ja alarõhutekitajaid. Harjasmasinaga harjatakse torustike seintele kogunenud mustus lahti ning samal ajal tekitab alarõhumasin torustikku tõmbetuule, mille abil koguneb mustus läbi filtrite alarõhumasinasse.

Tööprotsess:

  • teeme fotod ja vajadusel videouuringu ventilatsioonitorustikust
  • anname hinnangu, kui suures mahus on vaja puhastus ette võtta
  • puhastusmeeskond asub tööle
  • pärast torustiku puhastamist teeme uuesti fotod ja koostame akti Päästeametile esitamiseks

Loe lisaks ventilatsioonisüsteemide puhastamisest.

Ventilatsioonitoru enne ja pärast puhastust

Ventilatsiooni puhastus enneVentilatsiooni puhastus pärast
Võta meiega ühendust