Raamatupidamisteenus Raamatupidamisteenus

Raamatupidamisteenus sisaldab korteriühistule raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja lähtudes korteriühistu vajadustest.

 • Ühistu majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamise registrites.
 • Kronoloogiliste (päevaraamat) ja süstemaatiliste (pearaamat ja analüütiline arvestus) registrite pidamine.
 • Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine kooskõlas EV maksuseadustega. Ühistu põhivara arvestuse ja selle liikumise kirjendamine.
 • Ühistu tulude-kulude aruande koostamine tulu- ja kululiikide lõikes ja esitamine ühistu juhatusele.
 • Aastabilansi, tulude-kulude aruande, rahavoogude aruande koostamine ja esitamine juhatusele ja revidendile kinnitamiseks.
 • Omanikele tähtaegselt arvete koostamine ja väljastamine.
 • Tarbijate, tariifide ja pindade arvestuse pidamine ja muudatuste teostamine.
 • Esitatud arvete alusel ühikuhinna väljatöötamine, muudatuste ja kontrolli teostamine.
 • Üldelektri tariifi arvutus.
 • Remondimaksete arvestus.
 • Muude maksete arvestus (antenn, prügivedu, liftide hooldus,).
 • Elanikele esitatud arvete tasumise sisestamine, ettemaksude, võlgade, viiviste arvestamine jne.
Võta meiega ühendust