Haldusteenus Haldusteenus

Eesti Haldus OÜ pakub äri- ja elamupindade haldusteenust, mis on eelkõige mugavusteenus kinnisvara omanikule.

Meie poolt on pakkuda objektile personaalne haldur, kes hakkab tegelema Teie maja juhtimise ja administreerimisega. Tema ülesanneteks on:

  • Objekti esmane ülevaatus ja kaardistamine, majanduskava koostamine ning edaspidise täitmise jälgimine
  • KÜ üldkoosoleku korraldamine 1 kord aastas
  • Üldkoosolekute läbiviimine, nõustamine ja tegevjuhtimine
  • KÜ juhatuse koosoleku korraldamine vähemalt 4 korda aastas
  • Kulude-tulude, tegevuste ja võlglaste aruande esitamine KÜ juhatusele kokkulepitud sagedusel
  • Lepingute sõlmimise korraldamine või sõlmimine (volituse olemasolul) ning teenuse kvaliteedi kontroll
  • Objekti visuaalne üle vaatamine 1 kord kuus ning ülevaatuse akti täitmine
  • Nõustamine majakarbi kindlustamisel
  • Majaelanike suulistele ja kirjalikele avaldustele vastamine 1 nädala jooksul
  • Maksete laekumiste jälgimine, võlglaste nõustamine jne.
Võta meiega ühendust