Avariiteenus Avariiteenus

Ööpäevaringne avariitelefon Eesti Halduse lepingulisele kliendile (+372) 6042222

Ööpäevaringne avariiteenus võimaldab operatiivselt lokaliseerida avarii tehnosüsteemides (peatada avariiolukorra põhjustanud teguri toime), et vältida edasist materiaalset kahju.

Avariijärgne remont – uurime põhjalikult avarii või rikke põhjuseid ning taastame avariieelse olukorra.

Tavaolukorras kuni 2 tunni jooksul avarii lokaliseerimine, eriolukorras reageerime esimesel võimalusel.

Avariitagajärgede likvideerimine, avariiremonttööde korraldamine, tööde teostus ja materjal on eraldi tasustatav.

Võta meiega ühendust