Ettevõttest

Eesti Haldus OÜ on 100% erakapitalil põhinev kinnisvara korrashoidu tagav firma. Puhastusteenust oleme osutanud alates 2009. aastast. Tegevusaastate jooksul on välja kujunenud kindlad ja usaldusväärsed koostööpartnerid, millega oleme oma klientidele suutnud tagada rahulolu ja kindluse oma ruumide puhtuse üle. Aastatepikkune töökogemus ning erinevate piirkondade põhjalik tundmine võimaldab pakkuda täisväärtuslikke teenuseid erinevate vajadustega klientidele. Alates 2011. aasta oktoobrikuust kuulub Eesti Haldus OÜ EKHHL liikmete hulka ning liikme staatusest tulenevalt järgime/lähtume liidu Heade Tavade Koodeksi nõudeist.

Eesti Haldus OÜ

Eesti Haldusele on tähtsad kõik kliendid. Meie tugevuseks on kvaliteet, kiirus, põhjalikkus, tähtaegadest kinnipidamine, ladus koostöö ning professionaalsed töötajad.
Eesti Haldus on sõlminud AS Ergo Kindlustusega ettevõtte tegevusjärgse vabatahtliku vastutuskindlustuse. Puhastus- ja koristusteenuse osutamisest tekkiv kindlustatu seadusejärgne tsiviilvastutus on kindlustussummas 300 000.- eurot.

Missioon:

Meie missioon on olla kliendi kõige usaldusväärsem ja kvaliteetsem koristusteenuse pakkuja.

Visioon:

Soovime olla kvaliteetseim ja usaldusväärseim koristusfirma Eestis!

Et olla jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline, hoiame ennast muutustega kursis ning hoolitseme meie meeskonna profesioonaalsuse ja arengu eest.

Teame, et AEG on inimese kõige kallim vara. Kulutatud aega ei saa iialgi tagasi. Seepärast on meie eesmärk säästa klientide aega. Et iga ettevõtja saaks keskenduda oma põhitegevusele ning ei peaks olema ülekoormatud üleliigsete tegevustega, hoolitseme tema kinnisvara eest meie.

Eesti Halduse eesmärgiks on kinnisvara VÄÄRTUSE säilitamine ja tõstmine läbi kvaliteetse ja professionaalse haldamis- ja hooldusteenuse.

Meie edu alus on INIMESED, kellega koos loome väärtust. Seepärast hindame meeskonda enda ümber, soovime olla meie inimestele parim tööandja ja koostööpartneritele parim teenusepakkuja. Rõõmsad ja motiveeritud inimesed viivad edasi nii meie ettevõtet kui on ka head teenuseosutajad meie klientidele.

Sertifikaadid

AAA krediidireiting
MTÜ Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit
Bureau Veritas Certification ISO 9001:2015 EST162016A
Bureau Veritas Certification ISO 14001:2015 EST162016B