Ettevõte:

  Aadress:

  Kontaktisiku nimi:

  Telefon:

  E-mail:

  Kirjelda võimalikult täpselt, millist teenust soovid
  ja millise objekti või pinnaga on tegemist:

  Kuidas Te meid leidsite? (interneti otsing,
  reklaami kaudu, tuttav soovitas, muu)

  Klientide tagasiside

  Moodne ja kaasaegne kortermaja: haldusteenus, raamatupidamisteenus, sise- ja välikoristus, tehnohooldus, avariiteenus.

  Eesti Haldus osutab meile teenust 2019. aasta maikuust. Koostöö on kulgenud ülimalt ladusalt. Tekkivatele probleemidele reageeritakse ja need ka lahendatakse äärmiselt operatiivselt. Eesti Halduse meeskonda iseloomustavad lisaks kiirusele pühendumus ja tõhusus. Eriline tänu haldurile, kes kõik meie ühistu mureasjad korda ajab.

  Magnus Braun, Staadioni 1/Võistluse 1 Korteriühistu

  Üheksa ööpäev läbi avatud spordiklubi hoolduskoristus ja eripuhastustööd.

  Koostööd teeme aastast 2017. Meie koostöö on ladus, saame probleemid lahendatud kiirelt ja tulemus on hea. Eriti tänan töödejuhatajat Svetlanat, kellega igapäevaselt suhtleme. Temaga saame kõik lahendamist vajavad ülesanded kiirelt korda.

  Andrus Murumets, 24-7 Fitnessklubi OÜ

  Hosteli suurpuhastused, akendepesud ja põrandate vahatamised.

  Academic Hostel on Eesti Haldusega koostööd teinud juba aastast 2015. Eesti Halduse spetsialistid tagavad alati tööde kõrge kvaliteedi ja tasemel teenused. Näiteks kestab korra aastas tehtav põrandate vahatustööde kaitse uue eripuhastustöödeperioodini. Kõikide tööde, alustades suurpuhastusest kuni aknapesuni, kvaliteeti kontrollib juht isiklikult ja seetõttu saavad kõik tööd tehtud tõrgeteta ja igapäeva majutustööd segamata. Kiire, professionaalne ja positiivne teenindus on kindlalt tagatud!

  Helen Nukk, TTÜ üliõpilasküla

  Teeme koostööd Eesti Haldusega 2014. aasta veebruarist. Meeskond on professionaalne ja pädev pakkumaks kvaliteetset teenust. Juhul, kui tekivad probleemid, leitakse sobivad lahendused kiiresti ja reageeritakse olukorrale operatiivselt. Eriti sooviksin tänada eripuhastustööde meeskonda, kes on nende aastate jooksul teinud suurepärast tööd.

  Asso Kesaväli, Estanc AS