Töötajad

Heikko Hiie
Heikko Hiie
Tegevjuht / juhatuse liige
heikko@eestihaldus.ee
+372 56 218 222
Svetlana Kuznetsova
Svetlana Kuznetsova
Peeter Messing
Marita Reidla
Marita Reidla
Svetlana Bulavinova
Svetlana Bulavinova
Anne Nuude
Lauri Kogermann
Lauri Kogermann
Müügijuht / juhatuse liige
lauri@eestihaldus.ee
+372 56 897 610
Uljas Kodanik
Uljas Kodanik
 Kadi Rüütli
Kadi Rüütli
Hendri Paljasmaa
Hendri Paljasmaa
Pille Pihlapson-Luiga
Pille Pihlapson-Luiga
Büroo- ja personalijuht
pille@eestihaldus.ee
+372 56 821 503
Merike Narits
Merike Narits
Heikko Hiie
Heikko Hiie
Tegevjuht / juhatuse liige
heikko@eestihaldus.ee
+372 56 218 222
Marita Reidla
Marita Reidla
Lauri Kogermann
Lauri Kogermann
Müügijuht / juhatuse liige
lauri@eestihaldus.ee
+372 56 897 610
 Kadi Rüütli
Kadi Rüütli
Pille Pihlapson-Luiga
Pille Pihlapson-Luiga
Büroo- ja personalijuht
pille@eestihaldus.ee
+372 56 821 503
Svetlana Bulavinova
Svetlana Bulavinova
Svetlana Kuznetsova
Svetlana Kuznetsova
Uljas Kodanik
Uljas Kodanik
Hendri Paljasmaa
Hendri Paljasmaa
Merike Narits
Merike Narits
Peeter Messing
Anne Nuude

Kuidas tulla?