• et
  • ru
Eesti Haldus

Välikoristus

heakorrateenus

  • Haljasalade niitmine;
  • Lume ja libedustõrje;
  • Hekkide, puude lõikus ja kastmine;
  • Lahtise prahi, lehtede koristus ja äravedu;
  • Muude ehitiste teritooriumite puhastus;
  • Mehhaniseeritud lumetõrje.
 
Väikebussi rent