• et
  • ru
Eesti Haldus

Raamatupidamisteenus

Raamatupidamisteenus sisaldab korteriühistule raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja lähtudes korteriühistu vajadustest.
raamatupidamine
* Ühistu majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamise registrites.
* Kronoloogiliste (päevaraamat) ja süstemaatiliste (pearaamat ja analüütiline arvestus) registrite pidamine.
* Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine kooskõlas EV maksuseadustega. Ühistu põhivara arvestuse ja selle liikumise kirjendamine.
* Ühistu tulude-kulude aruande koostamine tulu- ja kululiikide lõikes ja esitamine ühistu juhatusele.
* Aastabilansi, tulude-kulude aruande, rahavoogude aruande koostamine ja esitamine juhatusele ja revidendile kinnitamiseks.
* Omanikele tähtaegselt arvete koostamine ja väljastamine.
* Tarbijate, tariifide ja pindade arvestuse pidamine ja muudatuste teostamine.
* Esitatud arvete alusel ühikuhinna väljatöötamine, muudatuste ja kontrolli teostamine.
* Üldelektri tariifi arvutus.
* Remondimaksete arvestus.
* Muude maksete arvestus (antenn, prügivedu, liftide hooldus,).
* Elanikele esitatud arvete tasumise sisestamine, ettemaksude, võlgade, viiviste arvestamine jne.

Võta meiega ühendust
 
Väikebussi rent