• et
  • ru
Eesti Haldus

Haldusteenus

HaldusteenusEesti Haldus OÜ pakub äri- ja elamupindade haldusteenust, mis on eelkõige mugavusteenus kinnisvara omanikule.

Meie poolt on pakkuda objektile personaalne haldur, kes hakkab tegelema Teie maja juhtimise ja administreerimisega. Tema ülesanneteks on:

*  Objekti esmane ülevaatus ja kaardistamine, majanduskava koostamine ning edaspidise täitmise jälgimine

*  KÜ üldkoosoleku korraldamine 1 kord aastas

*  Üldkoosolekute läbiviimine, nõustamine ja tegevjuhtimine

*  KÜ juhatuse koosoleku korraldamine vähemalt 4 korda aastas

*  Kulude-tulude, tegevuste ja võlglaste aruande esitamine KÜ juhatusele kokkulepitud sagedusel

*  Lepingute sõlmimise korraldamine või sõlmimine (volituse olemasolul) ning teenuse kvaliteedi kontroll

*  Objekti visuaalne üle vaatamine 1 kord kuus ning ülevaatuse akti täitmine

*  Nõustamine majakarbi kindlustamisel

*  Majaelanike suulistele ja kirjalikele avaldustele vastamine 1 nädala jooksul

*  Maksete laekumiste jälgimine, võlglaste nõustamine jne.

 
Väikebussi rent