• et
  • ru
Eesti Haldus

Ettevõttest

Eesti Haldus OÜ on 100% erakapitalil põhinev kinnisvara korrashoidu tagav firma. Puhastusteenust oleme osutanud alates 2009. aastast. Tegevusaastate jooksul on välja kujunenud kindlad ja usaldusväärsed koostööpartnerid, millega oleme oma klientidele suutnud tagada rahulolu ja kindluse oma ruumide puhtuse üle. Aastatepikkune töökogemus ning erinevate piirkondade põhjalik tundmine võimaldab pakkuda täisväärtuslikke teenuseid erinevate vajadustega klientidele. Alates 2011. aasta oktoobrikuust kuulub Eesti Haldus OÜ EKHHL liikmete hulka ning liikme staatusest tulenevalt järgime/lähtume liidu Heade Tavade Koodeksi nõudeist.

Eesti Haldus OÜ teenindab nii korterelamuid, äripindasid kui eramaju.

Eesti Haldus OÜ
Eesti Haldusele on tähtsad kõik kliendid. Meie tugevuseks on kvaliteet, kiirus, põhjalikkus, tähtaegadest kinnipidamine, ladus koostöö ning professionaalsed töötajad.
Eesti Haldus on sõlminud AS Ergo Kindlustusega ettevõtte tegevusjärgse vabatahtliku vastutuskindlustuse. Puhastus- ja koristusteenuse osutamisest tekkiv kindlustatu seadusejärgne tsiviilvastutus on kindlustussummas 128 000.- eurot.

Missioon:
Kõige olulisemaks väärtuseks peame oma töös klienti ning pakume talle personaalsust, kvaliteeti, paindlikke lahendusi, kogemustega ja ausaid töötajaid ning keskkonnasõbralikke lahendusi.
Missiooniks peab Eesti Haldus kinnisvara väärtuse säilitamist ja tõstmist läbi kvaliteetse ja professionaalse kinnisvara haldamise ja hooldamise.
Peale eelpool mainitut pakume korteriühistutele, elamutele ja ettevõtetele mitmekülgses valikus ja kaasaegsel tasemel probleemivaba majandamist optimeerides aja-ja rahakulusid.
Ja kõige lõpuks peab Eesti Haldus missiooniks ka kvaliteedi järgimist, millest olulisemaks peame:
• õigusaktide ja muude kehtestatud nõuete kõrvalekaldumatu järgimine
• klienditeeninduse taseme pidev arendamine kinnisvarahooldusega seotud toodete ja teenuste osutamisel
• töötajate professionaalse taseme, motivatsiooni ja teadlikkuse jätkuv tõus läbi töötajate koolituse
• juhtkonna pühendumus kvaliteeti
• klientide muutuvate ja arenevate vajaduste väljaselgitamise ning ettevõtte suutlikkuse tõus nende rahuldamisel

Visioon:
• Meie tööd iseloomustab Meie tehtud, hästi tehtud
• Meie visiooniks on klientide vajadustele ja ootustele vastamine ning neile pikaajalise rahulolu tagamine.

 
Väikebussi rent