• et
  • ru
Eesti Haldus

Väliterritooriumi korrashoid

VälikoristusEesti Haldus OÜ hoolitseb Teie ettevõtte väliterritooriumi korra eest. Meie eesmärgiks on tagada territooriumi puhtus ning hea väljanägemine, teostada vajalikke heakorratöid. Hoiame teie parklad ning teed talviti lumest ja suviti tolmust puhtana.
• Territooriumi puhastamine lahtisest prahist
• Muru niitmine
• Lehtede riisumine
• Kõnniteede, hoovi käiguteede ja prügikonteinerite ümbruse puhastamine lumest ning libedusetõrje
• Riigilipu heiskamine
• Niidame muru, trimmerdame heina või võsaga kaetud alasid, pügame hekke ning piirame puude võrasid.

Mehhaniseeritud koristus

Talvel
Lumetõrje käigus eemaldatakse lumi teepinnalt, suure lumesaju või kitsa territooriumi puhul teostatakse lume äravedu, et tagada läbipääs ja ohutu liiklus. Libedustõrjet teostatakse puisturseadmega. Puistematerjalina kasutatakse graniit- või paesõelmeid.
Suvel
Teostame mehhaniseeritud kuiv- ja niisutatud harjamist.

Võta meiega ühendust
 
Väikebussi rent